Privatlivspolitik

 

  1. INTRODUKTION

1.1 Denne Erklæring om Privatlivspolitik er beregnet til at give dig oplysninger om, hvordan Beatoken ApS, Bredgade 19E, 1. tv, 1250 København K, CVR DK42504904 (“Beatoken”, “vi”, “os”, “vores”) indsamler og behandler dine personoplysninger, som du har givet os, eller vi har indsamlet fra dig.

1.2 Vi behandler kun dine personoplysninger i overensstemmelse med denne Erklæring om Privatlivspolitik og gældende lovgivning, som vi er underlagt, herunder den generelle databeskyttelsesforordning 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer med hensyn til behandling af personoplysninger og om den frie udveksling af sådanne data (i det følgende benævnt “GDPR”) og databeskyttelsesloven nr. 502 af 23. maj 2018, der supplerer GDPR, eventuelle ændringer dertil og anden sådan lovgivning, der supplerer disse regler.

1.3 Beatoken er den dataansvarlige i forhold til dine personoplysninger i nedenstående situationer. Du kan kontakte Beatoken ved at sende en e-mail til gdpr@beatoken.com.

1.4 Beatoken kan også fungere som databehandler for vores kunder i nogle tilfælde. For yderligere information se afsnit 8 nedenfor.

 

 

BEATOKEN SOM DEN DATAANSVARLIGE.

  1. DE DATA, VI INDSAMLER, FORMÅLET OG DET JURIDISKE GRUNDLAG FOR BEHANDLINGEN

2.1 Når du bruger vores websted, indsamler vi personoplysninger om dig, herunder din henvisnings-URL, din browsertype, dine anvendte søgeudtryk og anden brugeradfærd på vores websted, din IP-adresse inklusive din netværksplacering og oplysninger om din computer, dato og tidspunkt for dit besøg.

2.1.1 Formålet med vores behandling er at optimere brugeroplevelsen, vores digitale tjenester og applikationer og er dermed i vores legitime interesse.

2.1.2 Det juridiske grundlag for vores behandling af dine personoplysninger følger artikel 6 (1) (f) i GDPR.

2.1.3 Vi indsamler data automatisk i form af cookies. Oplysningerne bruges ikke til at identificere dig. Du kan læse mere om brugen af cookies i vores cookiepolitik her. Du kan trække dit samtykke tilbage eller ændre det ved at afvise cookies i “Samtykkeindstillinger” eller ved at blokere cookies i din webbrowser.

 

2.2 Når du tilmelder dig direkte markedsføring, indsamler vi personoplysninger om dig, herunder dine kontaktoplysninger, dine brugte søgeudtryk og anden brugeradfærd, din IP-adresse inklusive din netværksplacering og oplysninger om din computer, samt dato og tidspunkt for dit besøg.

2.2.1 Formålet med vores databehandling er at sende dig direkte markedsføring, som du har givet dit samtykke til. Formålet med vores behandling er også at optimere din direkte marketingoplevelse, hvilket er i vores legitime interesse.

2.2.2 Det juridiske grundlag for vores behandling af dine personoplysninger følger artikel 6 (1) (a) og (f) i GDPR.

 

2.3 Når du bestiller eller køber noget på Beatoken platformen, indsamler vi personoplysninger om dig, herunder dine kontakt-, forretnings- og faktureringsoplysninger. Derudover indsamler vi oplysninger om dine køb.

2.3.1 Formålet med vores behandling er at udføre den eller de tjeneste(r), du har anmodet om. Vi bruger dine oplysninger til at oprette og administrere din ordre, til at kommunikere i den forbindelse og for at hjælpe dig med din ordre og til at fakturere dig. Vi indsamler yderligere oplysninger for at tilpasse din oplevelse. Formålet med vores behandling er således at udføre vores kontrakt, at opfylde vores retlige krav og er i vores legitime interesse.

2.3.2 Det juridiske grundlag for vores behandling af dine personoplysninger følger artikel 6 (1) (b), (c) og (f) i GDPR.

2.3.3 Vi indsamler personoplysningerne direkte fra dig.

 

2.4 Når du abonnerer eller opretter en profil på platformen, indsamler vi personoplysninger om dig, herunder dine kontakt-, forretnings- og faktureringsoplysninger. Derudover indsamler vi oplysninger om dine køb.

2.4.1 Formålet med vores behandling er at udføre den eller de tjeneste(r), du har anmodet om. Vi bruger dine oplysninger til at oprette og administrere din ordre, til at kommunikere i den forbindelse og for at hjælpe dig med din ordre, til at oprette og administrere din konto på platformen, til at hjælpe dig med at bruge platformen og til at fakturere dig. Vi indsamler yderligere oplysninger for at tilpasse din oplevelse. Formålet med vores behandling er således at udføre vores kontrakt, at opfylde vores retlige krav og er i vores legitime interesse.

2.4.2 Det juridiske grundlag for vores behandling af dine personoplysninger følger artikel 6 (1) (b), (c) og (f) i GDPR.

2.4.3 Vi indsamler personoplysningerne direkte fra dig

 

 

  1. VIDEREGIVELSE AF DINE PERSONOPLYSNINGER

3.1 Dine personoplysninger videregives til tredjeparter, der behandler personoplysninger på vegne af Beatoken, og som derfor fungerer som vores databehandlere. Vi bruger tredjeparter til kundesupport, styring af kundeforhold, e-mailmarkedsføring, webanalyse, forretningsanalyse og som hostingudbyder. Vi har indgået databehandlingsaftaler, der overholder artikel 28 i GDPR, med alle vores databehandlere for at sikre, at sådanne databehandlere implementerer passende organisatoriske og tekniske sikkerhedsforanstaltninger på en sådan måde, at behandlingen overholder kravene i GDPR og sikrer beskyttelsen af dine rettigheder.

 

 

  1. OVERFØRSEL AF DINE PERSONOPLYSNINGER TIL TREDJELANDE

4.1 Nogle af vores databehandlere, MailChimp og Dapper Labs, er etableret i USA. De passende sikkerhedsforanstaltninger til overførsel af personoplysninger til USA er sikret ved EU-Kommissionens standardkontraktklausuler (artikel 46 i GDPR). 

Vær også opmærksom på, at dine personoplysninger også kan overføres til et land uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ved vores brug af cookies på webstedet. Du kan læse mere om dette i vores cookiepolitik her.

 

 

  1. DINE RETTIGHEDER

5.1 Under visse omstændigheder har du en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger.

5.2 Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, bedes du kontakte Beatoken ved at sende en e-mail til gdpr@beatoken.com.

5.3 Bemærk, at du har fuld kontrol over dine personlige oplysninger i dine kontoindstillinger på platformen. Her kan du se, redigere, eksportere og slette dine oplysninger med et tryk på en knap.

 

5.4 Den registreredes ret til adgang

5.4.1 Du har ret til at anmode om adgang til dine personoplysninger. Dette giver dig mulighed for at modtage en kopi af de personoplysninger, vi har om dig, og kontrollere, at vi behandler dem lovligt.

 

5.5 Retten til berigtigelse

5.5.1 Du har ret til at anmode om rettelse af de personoplysninger, vi har om dig. Hvis du bliver opmærksom på, at de personoplysninger, vi behandler, er unøjagtige, opfordrer vi dig til at kontakte os skriftligt, hvilket gør det muligt for dig at få korrigeret ufuldstændige eller unøjagtige oplysninger om dig.

 

5.6 Retten til sletning (“retten til at blive glemt”)

5.6.1 Du har muligvis ret til at anmode om sletning af dine personoplysninger. Dette giver dig mulighed for at bede os om at slette eller fjerne personoplysninger, hvor der ikke er nogen god grund til, at vi fortsætter med at behandle dem. I det omfang det er nødvendigt med fortsat behandling af dine personoplysninger, for eksempel for at vi kan overholde vores juridiske forpligtelser, eller for at retlige krav kan etableres, udøves eller forsvares, er vi ikke forpligtet til at slette dine personoplysninger.

 

5.7 Retten til begrænsning af behandlingen

5.7.1 Du har muligvis ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger til kun at omfatte opbevaring. Dette giver dig mulighed for at bede os om at afbryde behandlingen af personoplysninger om dig, for eksempel hvis du vil have os til at fastslå nøjagtigheden eller årsagen til behandlingen af dem.

 

5.8 Retten til dataportabilitet

5.8.1 Du har muligvis ret til at indhente personoplysninger, som du har givet os, i et struktureret, almindeligt anvendt, maskinlæsbart format og muligvis ret til at anmode om overførsel af disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

 

5.9 Retten til at gøre indsigelse

5.9.1 Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger til enhver tid, når det vedrører vores direkte markedsføringsindsats over for dig.

5.9.2 Desuden har du ret til når som helst at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger af grunde, der vedrører dit personlige liv, hvor vi er afhængige af en legitim interesse som juridisk grundlag for behandlingen, jf. afsnit 2.

 

5.10 Retten til at trække dit samtykke tilbage

5.11 Du har ret til at trække et samtykke tilbage, som du har givet os med henblik på behandling af dine personoplysninger. Hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage, bedes du kontakte os ved at skrive en mail til gdpr@beatoken.com

5.12 Retten til at indgive en klage

5.13 Du har ret til at indgive en klage vedrørende Beatokens behandling af dine personoplysninger. Der kan indgives en klage til Datatilsynet på www.datatilsynet.dk eller enhver anden tilsynsmyndighed i dit land.

 

 

  1. OPBEVARING AF DATA

6.1 Personoplysninger om din brug af webstedet slettes senest i overensstemmelse med vores cookiepolitik, som du kan få adgang til her.

6.2 Personoplysninger om dig, der indsamles, når du opretter dig på Beatoken platformen, gemmes i forskellige perioder afhængigt af funktionen.

6.3 Vi forbeholder os endvidere ret til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, hvis det anses for nødvendigt for at etablere, udøve eller forsvare et juridisk krav eller for at opfylde en juridisk forpligtelse.

 

 

  1. DATASIKKERHED

7.1 Vi har indført passende sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre utilsigtet eller ulovlig ødelæggelse, tab, ændringer, uautoriseret offentliggørelse eller misbrug af eller adgang til personoplysninger, der overføres, opbevares eller på anden måde behandles.

7.2 Vi har begrænset adgang til dine personoplysninger for medarbejdere og leverandører, der har et relevant og med rimelighed nødvendigt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde.

 

 

  1. KONTAKTINFORMATION

8.1 Hvis du har spørgsmål vedrørende denne Privatlivspolitik eller ønsker at udøve dine rettigheder, bedes du sende os en e-mail til gdpr@beatoken.com.

 

 

  1. ÆNDRINGER I DENNE PRIVATLIVSPOLITIK

9.1 Vi kan foretage ændringer i denne Privatlivspolitik; den seneste version af denne Privatlivspolitik vil til enhver tid være tilgængelig på vores hjemmeside www.beatoken.com.

9.2 Denne Privatlivspolitik er sidst opdateret 16. marts 2021.

Dette er en oversættelse af vores originale fortrolighedspolitik, som er på engelsk, og som er den officielt juridisk bindende version. Få adgang til den her.